Allmenn Fysioterapi

Allmenn Fysioterapi


Fysioterapeuten vil først foreta en grundig, klinisk undersøkelse av pasienten. Etter undersøkelsen vil fysioterapeuten gi informasjon om diagnose, mulig årsak til plagene og prognose.

 

Fysioterapeuten benytter vitenskapelige dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon for å bedre muskelfunksjon og minske smertetilstander i sener og muskler.

 

Allmenn fysioterapi kan også innebære tøyninger og ulike manuelle teknikker som massasje, triggerpunktbehandling og mobilisering av ledd.

 

I tillegg vil allmenn fysioterapi innebære veiledning og styring av rehabilitering etter skade, operasjon eller sykdom.


Lørenskog Fysioterapi og Osteopati     Boecks gate 12 Lørenskog (Metrosenteret)     Telefonnummer 67 90 21 30