Barnefysioterapi

Fysioterapi for barn og unge   


Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge.


Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelseutvikling, funksjon, bevegelseglede og mestring.


Lørenskog Fysioterapi og Osteopati     Boecks gate 12 Lørenskog (Metrosenteret)     Telefonnummer 67 90 21 30